Huisregels Ojc Solution

Ojc Solution is een open jongerencentrum welke voornamelijk door vrijwilligers gerund wordt, houd hier dus rekening mee. Hier onder staan een aantal regels welke bedoeld zijn om de sfeer binnen het centrum voor iedereen aangenaam te houden.

 1. Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers en het personeel op
 2. Legitimatie is verplicht
 3. Je stemt in met eventuele fouillering
 4. Geen wapens of drugs
 5. Geen ongewenste intimiteiten
 6. Geen agressie of racisme
 7. Geen hinderlijk gedrag
 8. Geen diefstal of vernieling
 9. Geen eigen consumpties
 10. Glaswerk moet binnen blijven
 11. Geen overlast voor de buren
 12. Geen alcohol onder de 18
 13. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte
 14. Bij het niet naleven van de huisregels kan je uit het jongerencentrum verwijderd worden en zal je mogelijk de toegang tot het jongerencentrum ontzegd worden.

Ojc Solution is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Binnen het centrum kunnen geluiden van boven de 85 dB weergegeven worden. Ojc Solution is niet aansprakelijk voor gehoorbeschadigingen. Bij de bar zijn gehoorbeschermers te koop. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kunt je die schriftelijk bij het bestuur van Ojc Solution (bestuur@jcsolution.nl ) melden. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’.